45. ročník – shrnutí a poděkování

Vážení a milí účastníci pochodu, vážení organizátoři,

Dovolte mi touto cestou všem poděkovat za skvělý 45. jubilejní ročník Mukařovské kecky, který byl v mnoha směrech zajímavý.

Nejprve se podařilo předělat celou grafiku pochodu, shromáždit mnoho historických materiálů a dat a postavit webové stránky, které si kecka k jubileu určitě zasloužila. Dále jsme sjednotili popisy tratí a vytiskli vše v novém kabátu a s novým logem. A nakonec se podařilo dát dohromady i krátkou historii pochodu, kterou dostali všichni účastníci do ruky na startu a jejíž plnou verzi najdete na webu www.mukarovskakecka.cz. Za tu grafickou část moc děkuji Rudovi Semanskému a za pomoc s historií moc děkuji paní Evě Brůhové.

Další cíl, který se podařilo splnit byla zlepšená propagace pochodu. Informace o kecce se tak objevila jak na FB skupinách okolních obcí a Mukařova, tak i v obecním zpravodaji a soukromém regionálním časopisu Zápraží nebo na webu pochody.cz. Za to si dovolím poděkovat paní Kvasničkové z časopisu Zápraží, která o nás napsala krásný článek. Panu Ježkovi, který se stará o portál www.pochody.cz.  A všem pracovníkům obce Mukařov a obecního zpravodaje Mukařov-Srbín-Žernovka za skvělou spolupráci.

Další dobrou zprávou pro nás pro všechny byl fakt, že i přes to, že nám vypadli někteří stálí podporovatelé, tak se podařilo najít poměrně rychle náhradu a s organizací celé akce nakonec nebyl větší problém. Toho si opravdu upřímně vážíme a je to také příslib do budoucna, že bude tato krásná událost dále pokračovat. Dovolím si, proto v této části článku poděkovat všem, kteří celou akci organizují, značí trasy, zajišťují občerstvení, zajišťují kontroly nebo pomáhají s organizací na startu a v cíli. Je jich velká řádka, a tak nebudu jmenovat. Dámy a pánové za vedení TJ Sokol Mukařov Vám hluboce a pokorně děkujeme. V neposlední řadě patří poděkování našim podporovatelům a tím je obec Mukařov a pekařství Frydrych v Říčanech.

Absolutně skvěle nám letos vyšlo také počasí.  Slunečno, sucho, teplota do 20 stupňů celsia, to jsme si snad ani nemohli přát, a přesto se to podařilo.

Všechny výše zmíněné skutečnosti se podepsali i na poslední zajímavosti a tou je účast, která byla skutečně výjimečná. Cestu na start 45. ročníku Mukařovské kecky si letos našlo rekordních 846 chodců a s nimi se na start vydalo nespočet psů, ale hlavně skvělá nálada. A proč mluvím o rekordu? Jedná se totiž o druhou nejvyšší účast v historii. Lepší už to bylo jen v roce 1981 a to už je opravdu hodně dávno. Vám všem, kteří jste si našli čas a absolvovali jste některou z tras 7, 15 a 25 km patří veliký obdiv a obrovská pochvala. Děkujeme uctivě a jsme hrdí že všichni Zdrávi došli!

Na trasu 7 km se vydalo báječných 501 lidí, na 15 km trasu 279 lidí a 25 km trasu absolvovalo skvělých 66 vytrvalců.

Závěrem snad jen už popřát celému pochodu mnoho úspěchů do kulaté padesátky, ještě jednou všem uctivě poděkovat a začít se těšit na další ročník. Všem, kteří dočetli až sem přeji krásné léto.