Hondocení sezony 2023 – školička

S trenérskou činností jsem dosud neměl zkušenost. Tato sezóna pro mne byla první. Práce s těmi nejmenšími není snadná, ale baví mne a dává mi smysl. Fakt, že se řada dětí během roku více než zdvojnásobila, mne utvrzuje v tom, že to děti baví. Že fotbalovou školičku navštěvují rády.


Sezónu jsem začínal s osmi dětmi. Zhruba polovinu tvořili chlapci, kteří již měli zkušenost s fotbalem
z minulého roku. Druhou polovinou byli kluci mladší. Bez zkušeností. Končíme ji v osmnácti. Což je dobrý základ pro další rozvoj fotbalu v Mukařově. Účast na trénincích byla hojná. Během zimních měsíců jsme trénovali v hale. Začínali jsme spíše pohybově a do her více a více zapojovali hry s míčem. Trénovali jsme přihrávky. Střely na bránu. Kličky. Starší chlapci byli důraznější, rychleji reagovali. Jsou připraveni na přechod do starší skupiny. Snažil jsem se tyto skupiny oddělovat. Každý trénink ukončujeme fotbalovým zápasem v menších skupinkách. Děti tak mají větší možnost se prosadit. Každý vstřelený gól je pak motivuje k dalším výkonům. Uplynulý rok hodnotím pozitivně a v trenérské činnosti chci pokračovat. Zhruba polovina dětí naše řady opustí a posune se do mladší přípravky. Další děti budou přicházet.

Na závěr chci poděkovat rodičům, kteří nás v naší činnosti podporují. Vozí nám děti a dávají nám svou
důvěru.

VAVŘINA Michal